Bal med Tove de Fries og Malene D. Beck fra Fanø

Musik: Folk/Vise/Country
no image

Fre. d. 15. marts 2019, kl. 19.30.

Kulturmaskinen - Store sal
Farvergården 7, 5000 Odense C
Find vej med Odense Rundt

(Entré: 100/50)

Ballet er støttet af Statens Kunstfond, Odense Musikudvalg og Den Grønlandske Fond. Rabat til elever og lærere på Skibhus 17:48, unge under 25, personer med tilknytning til Grønland og medlemmer af Folkemusiklauget Fynboerne.

Tove og Malene er begge opvokset med folkemusikken som en del af deres dagligdag. Toves far var spillemand, og det var sammen med ham hun startede med at spille. I den tid Tove har spillet violin, har hun beskæftiget sig meget med de forskellige violinspillestile der findes i den danske folkemusik. Tove har desuden gennemgået folkemusikuddannelsen på Det fynske Musikkonservatorium, hvor hun har fået undervisning af bl.a. Peter Uhrbrand, Hans Jørgen Christensen og Peter Gorm Sørensen.
Malene har trådt sine barnesko i Folkemusikhusmiljøet og kom derigennem også i kontakt med traditionelle spillemænd som bl.a. "Æ Tinusser" og Viggo Gade. Malene er uddannet bassist fra Det Jyske Musikkonservatorium, rytmisk linie. Det er dog som pianist hun mest dyrker den traditionelle folkemusik og hun har også undervist i traditionelt klaverakkom-pagnement på Det fynske Musikkonservatorium. Tove de Fries og Malene D. Beck har mødt hinanden sporadisk gennem mange år, men den daglige kontakt på konservatoriet i Odense, affødte mange lange samtaler og sessions, og gjorde et samarbejde uundgåeligt.
Repertoiret er overvejende godt gennemprøvet traditionel dansk musik; valse, polkaer, mazurkaer, sønderhoninger o.s.v. Dét der gør denne duo lidt anderledes, er nok den tætte sammenhæng mellem spillemåden og de folk og kulturer melodierne er hentet fra. Tove og Malene spiller over det ganske land, og kan ofte træffes i Sønderho hvor de nyder det rige kulturliv

Arrangør: Folkemusiklauget Fynboerne

Forslag Vis alle

Flere oplevelser

 KOM LET TIL